Záujmové činnosti, terapie a aktivity

Záujmové činnosti, terapie a aktivity sú organizované a vykonávané pod vedením pracovného terapeuta. Všetky činnosti sa vykonávajú podľa záujmu, možností a schopností a klientov.

Aktivity a terapie ponúkané a realizované v našom zariadení:

  • Ergoterapia – terapia prácou zahŕňa drobné práce v zariadení – napríklad kvetinová výsadba a starostlivosť o izbové kvety, vonkajšiu výsadbu a výzdobu, údržbu vonkajších priestorov . Zber liečivých bylín. Zber a spracovanie jesenných plodov. Výroba sušených jabĺk, výroba slivkového a jablkového džemu. Pečenie koláčov a iných dobrôt. Pletenie a háčkovanie. Takouto prácou si klienti vytvárajú aj osobný vzťah k prostrediu, ktorého sú súčasťou.
  • Arteterapia – znamená liečbu výtvarným umením. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje jemnú aj hrubú motoriku, sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, ale poskytuje tiež uvoľnenie a zbavuje stresov. Patrí sem práca s papierom, servítková technika, maľovanie, výroba dekoračných, úžitkových a spomienkových predmetov. Výroba vianočných pohľadníc a vianočnej výzdoby. Výroba adventných vencov.
  • Biblioterapia – využíva liečebné prvky rôznych literárnych žánrov na aktivizáciu pamäte, cieľom čítania a rozhovorov je odbúrať stres a napätie. Využívame tiež zážitkové čítanie, spoločné sledovanie televíznych filmov a populárnych relácií, prezentácie diapozitívov a fotografií.
  • Kognitívny tréning – cvičenia na zlepšenie rozumovej, pamäťovej a rečovej kondície; s využitím nesúťažných slovných hier, doplňovačky, riekanky, skladanie obrázkov, lúštenie krížoviek, práca s textom tak, aby klient mal z neho zážitok.
  • Duchovné stretnutia – individuálne stretnutia s duchovným otcom. Pastoračná terapia.
  • Bazálna stimulácia – terapia na podporu vnímania a stimulácie všetkých zmyslových orgánov.
  • Rehabilitácie – cvičenia na zlepšenie priebehu ochorenia, zmenšenie deficitu a urýchlenie znovu zaradenia klienta do normálneho prostredia. Podpora, rozvoj a obnova fyzických schopností klienta s použitím rehabilitačného cvičenia a rôznych rehabilitačných pomôcok a prístrojov, napr. biolampa, stacionárny bicykel.