Stravovanie

Klientom zabezpečujeme racionálnu aj špeciálnu diétnu stravu na základe individuálnych požiadaviek. Klient každé jedlo môže ohodnotiť. Na základe hodnotenia prispôsobujeme stravu tak, aby bola výživná a zdraviu prospešná.

Mobilní klienti sa stravujú v jedálni, ležiacim klientom pri strave pomáhajú opatrovateľky.

Strava je podávaná 5-krát denne (6-krát diabetikom). Zabezpečujeme aj celodenný pitný režim.