Pobyt

Zariadenie pre seniorov SÝKORKA (ZPS): sociálna služba pobytová celoročná – dlhodobý pobyt.

Celková kapacita je 40 miest.

Klienti sú ubytovaní v 18 bunkách s variabilným počtom ubytovaných klientov, s možnosťou 1 až 4 osôb na ubytovacej bunke.

Ubytovacia bunka pozostáva z 2 izieb, ktoré je možné členiť na dennú izbu a spálňu, alebo na dve spálne. V každej ubytovacej bunke je priestranná kúpeľňa s bezbariérovým sprchovým kútom a toaletou. V jednej izbe je možné ubytovať jedného až troch klientov.

Takéto usporiadanie umožňuje vysokú variabilitu a možnosť prispôsobiť bývanie podľa individuálnych potrieb klientov.

S ubytovaním je spojené užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Zariadenie opatrovateľskej služby SÝKORKA (ZOS): sociálna služba pobytová – na určitý čas – krátkodobý pobyt.

Celková ubytovacia kapacita zariadenia je 14 miest.

Služba je poskytovaná v 4 ubytovacích bunkách s určeným počtom ubytovaných klientov v ubytovacej bunke.

Ubytovacia bunka pozostáva z 2 izieb. V každej ubytovacej bunke je priestranná kúpeľňa s bezbariérovým sprchovým kútom a toaletou. Takéto usporiadanie umožňuje miernu variabilitu prispôsobenia bývanie podľa individuálnych potrieb klientov.

S ubytovaním je spojené užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Štandartom ubytovacej izby je:

  • Televízor
  • Pripojenie na internet
  • Stôl
  • Stolička
  • Polohovateľná posteľ
  • Nočný stolík
  • Skriňa