Plán aktivít pre rok 2024

Január 2024

 • Upratanie vianočných dekorácií
 • Vypracovanie nových individuálnych plánov (ďalej IP) prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS)
 • Tréning pamäti a koncentrácie – Turnaj v spoločenských hrách- Človeče nehnevaj sa
 • Ergoterapia – Výroba odliatkov zo sádry, výroba magnetiek
 • Rehabilitácie – Individuálne cvičenia v telocvični, na izbách
 • Kognitívne cvičenia – Vedomostné testy, zachovanie a rozvoj kognitívnych funkcií
 • Kino – Výber filmu podľa želania PSS
 • Podpora v záujmových aktivitách – Modlitba sv. ruženca

Február 2024

 • Ergoterapia – Výroba masiek na fašiangy
 • Muzikoterapia – Príprava a spev piesní na fašiangy
 • Precvičovanie jemnej motoriky – Navliekanie, skladanie, kreslenie
 • Biblioterapia – Čítanie kníh podľa želania PSS
 • Prechádzky – Vychádzky mimo zariadenia, pobyt na čerstvom vzduchu
 • Kino – Výber a pozeranie filmu podľa želania PSS
 • Podpora v záujmových aktivitách – Modlitba sv. ruženca

Marec 2024

 • Posedenie pri príleitosti MDŽ – Posedenie k MDŽ
 • Ergoterapia – čistenie záhonov, príprava na sadenie
 • Výzdoba k Veľkej noci
 • Kulinoterapia – Pečenie k sviatkom
 • Reminesenčná terapia – Výroba a pálenie Moreny
 • 20.3. 2024 – Medzinárodný deň šťastia
 • Spoločné skupinové cvičenie – ľahké aktívne cvičenie
 • Sv. spoveď a sv. omša pri príležitosti sviatkov Veľkej noci
 • Prechádzky- Vychádzky mimo zariadenia, pobyt na čerstvom vzduchu

Apríl 2024

 • 7.04. 2024- Svetový deň zdravia- beseda
 • Ergoterapia – Práca v záhrade
 • Kognitívne cvičenia – matematické a logické úlohy, tréning pozornosti
 • Rehabilitácie – Skupinové a individuálne cvičenia
 • 20.04. 2024 Deň Narcisov – beseda
 • 22.04. 2024 Deň Zeme – Úprava a čistenie okolia zariadenia
 • Prechádzky – Vychádzky mimo i v rámci zariadenia
 • Podpora v záujmových aktivitách – Modlitba sv. ruženca

Máj 2024

 • Výzdoba a stavanie mája – spev a posedenie pri hudbe
 • 10.05. 2024 Svetový deň pohybu ku zdraviu- spoločné skupinové cvičenie
 • Vystúpenie k príležitosti Dňa matiek
 • Ergoterapia- práca a výsadba v areáli zariadenia
 • Spoločenské hry – motorické a logické úlohy
 • Kino – Výber a pozeranie filmu podľa želania PSS
 • Podpora v záujmových aktivitách- Modlitba sv. ruženca
 • Prechádzky mimo zariadenia

Jún 2024

 • Ergoterapia – sadenie kvetov, muškátov, práca v záhrade
 • 8.06. 2024 Deň najlepších priateľov – spomienky a beseda
 • Príprava na deň Sýkorky – Zapájanie PSS do výroby výzdoby a úpravy areálu
 • Biblioterapia- Spoločné čítanie kníh podľa želania PSS
 • Zber jahôd v Návojovciach
 • Kulinoterapia – Spoločné pečenie bublaniny

Júl 2024

 • Športová aktivita – Bedmintonový turnaj
 • 7.7. 2024 Svetový deň čokolády- Posedenie pri čokoláde a rozhovore
 • Kulinoterapia – Pečenie čerešňového koláča
 • Prechádzky- Vychádzky mimo zariadenia, posedenie pod lipou
 • Ergoterapia – Práca v dielni
 • 28.7. 2024 Svetový deň rodičov – Spomienky na rodičov, podpora v komunikácií
 • Podpora v záujmových aktivitách- Spoločná modlitba sv. ruženca

August 2024

 • Rehabilitačné cvičenia- Skupinové a individuálne cvičenia
 • Kognitívne precvičovanie- Matematické úlohy, logické cvičenia
 • Ergoterapia- Zber a sušenie levandule, práca v záhrade, hrabanie trávy
 • Kulinoterapia – Pečenie koláča z cukety
 • Prechádzky – Vychádzky mimo zariadenia, posedenie pod lipou, pobyt na vzduchu
 • Spoločná športová aktivita- Spoločné hranie petangu na ihrisku
 • Podpora v záujmových aktivitách- Spoločná modlitba sv. ruženca

September 2024

 • Spoločné posedenie pri opekačke, hudbe
 • Pamäťové cvičenie- Meno, mesto, zviera, vec… hlavné mestá
 • 13.9. 2024 Deň pozitívneho myslenia
 • Spoločné oberanie jabĺk v Látkovciach
 • Muzikoterapia- Spev piesni, hranie do rytmu na hudobné nástroje
 • Spoločné cvičenie vonku- ľahká pohybová aktivita
 • Pamäťové hry spojené s precvičovaním jemnej motoriky
 • Kino- Pozeranie filmu podľa želania PSS
 • Prechádzky – pobyt na vzduchu, vychádzky mimo zariadenia

Október 2024

 • 4.10. 2024 Svetový deň úsmevu
 • Ergoterapia- Práca v záhrade, čistenie záhonov, upatovanie
 • Mesiac úcty k starším- Vystúpenia pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • 13.10. 2024 Deň starých rodičov
 • Jesenné tvorenie- Výzdoba v zariadení, zber šípok a šišiek
 • Prechádzky- Vychádzky po okolí, pobyt vonku na vzduchu
 • Príprava pietneho miesta ku Pamiatke zosmulých

November 2024

 • Spomienky – Podpora v komunikácií a spomienkach na našich blízkych
 • Spoločné cvičenie – Rozcvička, spoločné ľahké cvičenie
 • Ergoterapia – Hrabanie lístia, úprava okolia, zazimovanie záhrady
 • Tvorenie z nazbieraných listov- maľovanie
 • Príprava na advent
 • Kulinoterapia- Pečenie pizových koláčikov

December 2024

 • Vianočné tvorenie- Príprava adventneho venca, výzdoba zariadenia, zapájanie PSS
 • Tvorba programu pre PSS- Posedenie pri jedličke s programom
 • Muzikoterapia – Spev vianočných kolied
 • Kulinoterapia – Pečenie oblátok, pečenie vianočnych koláčikov
 • Kognitívne cvičenia – Precvičovanie pamäte, podpora v komunikácií
 • Ergoterapia – Tvorenie vianočných pohľadníc
 • Spoločná spoveď a sv. omša v zariadení