Ostatné služby

Úschova cenných vecí

Aby sa klient nemusel báť o svoje cennosti, uschovávame tieto veci v bezpečí. Cennosti musia spĺňať podmienku veľkosti. Neuschovávame žiadne veľké veci (napr. starožitný obraz apod.). Jedná sa o drobné spomienkové veci (urč. hodnoty), určité množstvo financií a pod.

Upratovanie, pranie a žehlenie

Upratovanie vykonávame denne vyškolenými zamestnancami, podľa schváleného programu a rozvrhu.

Pracie a žehliace služby vykonávame v práčovni priamo v zariadení. Tieto služby vykonáva vyškolený personál s profesionálnou technikou.

Doplnkové služby

Pre našich klientov sme schopní poskytnúť doplnkové služby podľa individuálnych požiadaviek klienta.