Ošetrovateľské a opatrovateľské služby

Ošetrovateľské služby

Zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú vykonáva kvalifikovaný personál. Hlavným zameraním je:

 • dozor nad liekmi – podávanie a dávkovanie liekov podľa predpisu lekára
 • podávanie injekcií, infúzií podľa predpisu lekára
 • zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť o katéter,
  sondy…)
 • sledovanie fyziologických funkcií klienta zabezpečenie prevozu klienta sanitkou na odborné vyšetrenie do nemocnice a iné.

Opatrovateľské služby

V rámci opatrovaleľských služieb zabezpečujeme:

 • činnosti smerujúce k vytváraniu, prehlbovaniu a upevňovaniu základných
  hygienických návykov klienta
 • sprevádzanie klientov na vyšetrenia
 • sprevádzame ťažko pohyblivých klientov pri pohybe a prechádzkach v
  rámci zariadenia a pod.
 • podľa zdravotného stavu vykonávame donášku jedla na izby klientov,
  pomáha im pri jedení a pití
 • vykonávame obslužné a ďalšie práce – pomoc pri úkonoch sebaobsluhy
  (ranná a večerná toaleta, obliekanie, vyzliekanie, presun na vozík,
  použitie WC, výmena inko pomôcok, celkový kúpeľ, umytie vlasov, holenie,
  manikúra), polohovanie klientov, udržiavanie čistoty protézy
 • pomoc s jedlom a udržiavanie čistoty prostredia klienta
 • vykonávame prezliekanie postele
 • napomáhame pri plnení individuálneho plánu klientov.

Našim klientom v prípade potreby vieme poskytnúť rehabilitáciu, pri ktorej sa individuálne a systematicky pracuje za pomoci fyzioterapeuta.

Hlavným cieľom je poskytovať profesionálnu ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, aby klient bol v čo najlepšej zdravotnej a fyzickej kondícii.