A takto sa u nás nezaháľa a rehabilituje

Pravidelná rehabilitácia je pre seniorov veľmi dôležitá, pretože pomáha udržiavať a zlepšovať ich telesnú a duševnú silu.

Táto forma cvičenia je prispôsobená pohybovým schopnostiam a navrhnutá na zlepšenie svalového stavu, zvýšenie flexibility a obnovenie funkčnosti a zvýšenie vitality.

Rehabilitácia je dôležitá pre seniorov pre udržiavanie ich nezávislosti a kvality života.

Absolvovaním pravidelného cvičenia a terapie si naši seniori zlepšujú schopnosť vykonávať každodenné úlohy, čím sa minimalizujú rôzne komplikácie. Okrem toho má rehabilitácia aj pozitívny vplyv na duševné zdravie seniorov.

Aktívne zapojenie sa do terapie a cvičenia im poskytuje pocit sebavedomia, radosti a úspechu, čo môže zlepšiť ich náladu a celkový stav a v neposlednom rade ide o prevenciu pred ďalšími zdravotnými problémami.

Želáme našim seniorkám a seniorom veľa chuti a pozitívnej nálady.